Акции

Дата проведения: 26 октября - 10 ноября 2011 Конкурс рецептів: Готуйте легко!

Правила та умови проведення конкурсу:
1 Назва, та строки проведення конкурсу
1.1 Конкурс на кращий рецепт «Готуйте легко!» (далі Конкурс).
1.2 Конкурс триватиме з 26 жовтня по 10 листопада включно.
1.3 Участь припиниться о 23:59 10-го листопада  2011 року. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться 16 листопада 2011 року.
2  Організатор конкурсу
2.1 Організатором проведення Конкурсу є ПАТ «Миронівський  Хлібопродукт» (надалі - Організатор).
3  Умови участі в Конкурсі
3.1 Брати участь у Конкурсі мають право громадяни України (Учасники), віком від 18 років.
3.2 Для того, щоб взяти участь у Конкурсі необхідно надіслати в редакцію одного з цих видань: «Теленеделя» (Дніпропетровськ), «Телегид» (Донецьк), «Онлайн» (Луганськ), «Акцент» (Черкаси), «Суббота» (Запоріжжя), «Зоря Полтавщини» (Полтава), «ДС експрес» (Суми), «Черниговский вестник» (Чернігів), «Первая Крымская» (АР Крим), «Експрес» (Львів), «Комсомольская правда» (Одеса) або на адресу Київ, 01033, вул. Шота Руставелі  31Б, оф.26,  рецепт гарніру або соусу (надалі - Рецепт) до котлет «Гречаники» або «Їжачки» ТМ «Легко!» та надати контактні дані Учасника (мобільний і домашній телефон).
3.3 Рецепт може супроводжуватися фотографією (надалі - Фото). На Фото мають бути присутні: котлети «Гречаники» або «Їжачки» ТМ «Легко!» із соусом або гарніром, який приготував Учасник Конкурсу.
3.4 Всі права на Фото та Рецепт повинні належати Учаснику Конкурсу, у випадку виникнення суперечок щодо прав на Фото та Рецепт, Учасник Конкурсу бере на себе зобов’язання самостійно вирішувати всі претензії/питання за власний рахунок.
3.5 Беручи участь в Конкурсі та надсилаючи Фото та Рецепт, кожен із Учасників підтверджує передачу Організатору Конкурсу всіх виключних майнових авторських прав на Фото та Рецепт, визначених чинним законодавством України, у тому числі, але не обмежуючись:
- виключне право на використання Фото та/або Рецептів (повністю чи частково, без обмеження щодо строків та території, в будь-якій формі та будь-яким способом (оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів чи послуг третіх осіб, тощо);
- виключне право дозволяти використання Фото та/або Рецептів;
- право перешкоджати неправомірному використанню Фото та/або Рецептів, в тому числі забороняти таке використання;
- інші авторські майнові права, встановлені чинним законодавством України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною.
- при цьому, Учасник передає Організатору Конкурсу всі виключні майнові права, передбачені статтею 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" № 3792-ХІІ від 23.12.1993 року зі змінами і доповненнями.

4  Порядок і процес проведення Конкурсу
4.1 Конкурс діє в таких областях: Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Черкаська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Одеська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька,  Хмельницька, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Київська, Вінницька, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська і  АР Крим.
4.2 Переможця визначає Організатор конкурсу за такими критеріями:
- Простота та швидкість приготування рецепту гарніру або соусу для котлет «Гречаники» або «Їжачки».
- Оригінальність рецепту гарніру або соусу для котлет «Гречаники» або «Їжачки».
4.3 Переможців Конкурсу буде оголошено у виданнях-партнерах, у яких буде надруковано персональне інтерв’ю з кожним переможцем, згідно з регіоном його проживання.
4.4 Переможці конкурсу будуть особисто повідомлені про перемогу за контактним телефоном або поштою, вказаними у листі.
4.5 Перелік переможців буде розміщено 16 листопада 2011 року на сайті http://legko.com.ua/actions.
4.6 Інформація про переможців публікується у виданнях-партнерах Конкурсу, зазначених в п 3.2.

5  Порядок, умови та строки видачі Винагороди
5.1 Конкурс передбачає такі Винагороди: персональне інтерв’ю в одному з видань-партнерів конкурсу (п. 3.2), по 6 упаковок котлет ТМ «Легко» «Гречаники» і «Їжачки» вагою 540 гр, сувенірна продукція ТМ «Легко» (блокнот, ручка, футболка, чашка та іграшка від ТМ «Легко!»). Кількість Винагород, що вручається одному Переможцю, може відрізнятись та визначається Організатором.
5.2 Винагороди передаються Учасникам конкурсу, які названі Переможцями, на їх поштову адресу, яку вони вказали у листі.
5.3 Переможці визначаються в кожному регіоні (п 3.2) Організатором Конкурсу.
5.4 Заміна Переможцем Винагороди грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом (в т.ч. іншим Винагородою) не допускається. Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Передача права на отримання Винагороди іншій особі не допускається.
5.5 Організатор Конкурсу залишає за собою право змінити загальну кількість Винагород Конкурсу та замінити Винагороди вказані у п.5.1 іншими.
5.6 Винагороди можуть бути отримані лише тими Учасниками Конкурсу, які були названі Переможцями згідно з умовами цих Правил.
5.7 У випадку відмови Переможця Конкурсу від отримання Винагороди вважається, що переможець Конкурсу відмовляється від його отримання. У такому випадку, Переможець Конкурсу не має права вимагати від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації Винагороди.
5.8 Якщо Переможець конкурсу відмовляється від отримання Винагороди. Організатор має право надати статус Переможця іншому Учаснику Конкурсу, із подальшою передачею Винагороди.
5.9 Винагороди, від яких відмовився Учасник, Організатор використовує на власний розсуд.

6  Обмеження
6.1 Відповідальність Організатора Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Винагороди, вказаних у цих Правилах.
6.2 Організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як Стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора Конкурсу обставини.
6.3 Організатор Конкурсу не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Винагород Учасниками Конкурсу після їх одержання, та за неможливість Учасника Конкурсу скористуватись наданою Винагородою з будь-яких причин.
6.4 Організатор Конкурсу має право відмовити у видачі Винагороди Учаснику Конкурсу, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав інших умов цих Правил. При цьому, такий Учасник не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації.

7  Інші положення
7.1 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому, рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.2 Результати Конкурсу є остаточними і не підлягають переглядові.
7.3 Участь в Конкурсі, а також інші дії Учасника, пов'язані з участю в Конкурсі, є підтвердженням того, що Учасник безумовно та повністю погоджується з даними Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Винагороди.

 

 

Стоит попробовать
Куриные нагетсы!

Лаваш вырезать в форме большого круга, уложить в глубокую миску и насыпать сухой горох...